ชุดโต๊ะสนามกลางแจ้ง

ชุดโต๊ะสนามกลางแจ้งและเฟอร์นิเจอร์สนาม

นากา ดีไซน์ (Nagaa Design) จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง ชุดโต๊ะสนามกลางแจ้ง และเฟอร์นิเจอร์สนาม เก้าอี้สนาม ที่มีรูปลักษณะโมเดิร์น (modern outdoor dinning set) ที่ทำจากวัสดุที่คงทนต่อสภาพอากาศ
โดยใช้โครงโต๊ะ เก้าอี้ เป็นอลูมิเนียม ส่วน TOP โต๊ะ มีทั้ง Compact Laminate, หิน GRC, ไม้สัก เป็นต้น
นากา ดีไซน์ ผู้นำเข้า เฟอร์นิเจอร์นอกบ้าน เฟอร์นิเจอร์ในสวน (also garden and outdoor furniture) ที่มีแบรนด์ดังจากต่างประเทศและแบบหลากหลาย จากดีไซน์เนอร์ชั้นนำ
สินค้า เฟอร์นิเจอร์นอกบ้าน อาทิเช่น โซฟาภายนอก (outdoor sofa set), เก้าอี้นั่งพักผ่อนริมระเบียง (Terrace Lounge Chair), โต๊ะทานข้าวภายนอก (outdoor dining table), เก้าอี้ทานข้าว (outdoor dining table)
In addition, Nagaa Design provides custom made outdoor furniture for big projects like hotels, coffee shops, resorts which requires volumes required by our partner manufacturers.
สนใจติดต่อเราได้ที่ Line @nagaadesign หรือเยี่ยมชมโชวรูมเราได้ที่ โครงการโฮมมอร์  เฟอร์นิเจอร์หวายเทียม นนทบุรี

“Nagaa Design offers a wide selection of outdoor furniture, including modern outdoor dining sets and field furniture. Crafted from durable and weather-resistant materials, their aluminum-framed tables and chairs are designed to withstand outdoor conditions. Choose from a range of tabletop options, including compact laminate, GRC (Glass Fiber Reinforced Concrete), and teak wood.

As a leading importer of outdoor furniture, garden furniture, and outdoor dining sets, Nagaa Design showcases renowned brands and diverse designs curated by top designers. Their collection features outdoor sofa sets, terrace lounge chairs perfect for relaxation, outdoor dining tables, and stylish dining chairs.

For large-scale projects like hotels, coffee shops, and resorts, Nagaa Design offers custom-made outdoor furniture tailored to meet volume requirements. Collaborating with trusted partner manufacturers ensures exceptional quality and timely delivery.

Contact Nagaa Design today via Line @nagaadesign or visit their showroom at Home Mart Furniture in Nonthaburi. Discover exceptional outdoor furniture that combines style, durability, and functionality.”

This revised version aims to enhance search engine optimization (SEO) by incorporating relevant keywords and emphasizing the unique selling points of Nagaa Design’s outdoor furniture offerings.

Regenerate response